ИОВ България ООД
1186 София
Герман
ул.Манастирски път
тел.:+359 2 992 8443
тел.:+359 2 992 8261
факс:+359 2 992 8447
мобилен:+359 898 558001
Krassen.milev@iow.bg


Европейската структура IOW започва да развива търговската си дейност на територията на България в началото на 1993г. През 2003г. пазарът налага основаването на регионално представителство IOW България. С темповете на развитие на Балканската икономика през 2008г. възниква нуждата от откриването на нов сервизен център, склад и офисен комплекс в София, който да отговори на нарастващия интерес.

Основните клиенти са в областта на машиностроенето, каростроенето, строително и селскостопанско оборудване, пристанищни терминали, минни и индустриални сервизи.

Нашите основни партньори са:

2008 All Rights Reserved